Wyzwanie:

 • Przejęcie i włączenie do SOPHUS istniejącego w obiekcie systemu CCTV.
 • Zaprojektowanie rozbudowy systemu obserwacji ważnych przestrzeni obiektu dotychczas nie objętych zasięgiem systemu CCTV.
 • Zapewnienie sprawnego systemu transmisji danych – rejon bez infrastruktury.
 • Nałożenie na system po rozbudowie algorytmów wideodetekcyjnych i wideoanalitycznych
 • Rozbudowa systemu i jego doposażenie w algorytmy wideodetekcyjne i wideoanalityczne ma zastępować dotychczas wykorzystywane tradycyjne służby ochrony fizycznej obniżając znacząco koszt ochrony obiektu oraz wprowadzić zupełnie nowe narzędzia do pozyskiwania informacji o działalności obiektu.
 • Wykorzystanie współpracy z klientem do uruchomienia HUB’a dla systemu SOPHUS.

Rozwiązanie:

 • Uruchomiono wyniesiony serwer SOPHUS.
 • Uruchomiono środowisko HUB’a SOPHUS.
 • Uruchomiono szyfrowane łącze pomiędzy HUB’em, a systemem.
 • Zamontowano i uruchomiono 16 IMVD.
 • Przyłączono do systemu 16 kamer działających na terenie obiektu – łącznie z zamontowanymi wcześniej kamerami CCTV do Centrum Operacyjnego transmitowane są 32 strumienie wideo.
 • Uruchomiono algorytmy na dotychczas działających kamerach.
 • Uzgodniono kryteria wideoanalizy.
 • Zaprogramowano algorytmy wideodetekcyjne.
 • Uruchomiono działanie systemu w trybie 24/7.
 • Uruchomiono automaty alarmowe dla zdarzeń niepożądanych.
 • Opracowano procedury operacyjne.
 • Uruchomiono podgląd on-line dla upoważnionych pracowników klienta.
 • Uzgodniono metody raportowania.

Użyte produkty:

… System SOPHUS jest bardzo nowoczesny. Jego najważniejsze cechy to wszechstronność, elastyczność i bardzo sprawne centrum operacyjne. Nasze doświadczenia dowodzą, że dzięki takiemu podejściu do monitoringu można osiągnąć wiele efektów jednocześnie. Mamy dzięki niemu bardzo dużą wiedzę na temat wszystkiego co dzieje się w naszym kompleksie. Nasi goście nie tylko czują się bezpieczni, ale po prostu bezpieczni są. Wykorzystanie ultranowoczesnej technologii pozwoliło nam nie tylko na podniesienie jakości naszych usług, na znacznie wydajniejszą pracę, czy na realne bezpieczeństwo, ale zdecydowanie ułatwiło budżetowanie wielu elementów poprzez istotne obniżenie kosztów funkcjonowania naszej firmy.

Ryszard Tomaszewski
Właściciel

Korzyści:

 • Wykorzystanie istniejącego systemu telewizji dozorowej CCTV
 • Zapewnienie bezpieczeństwa gościom oraz pracownikom całego kompleksu.
 • Natychmiastowe informowanie o wszelkich zaistniałych sytuacjach o charakterze alertu.
 • Automatyczne uruchamianie działań Patroli Interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia.
 • Obniżenie kosztów ochrony obiektu.
 • Podniesienie efektywności pracy pracowników.
 • Outsourcing’owy model współpracy gwarantuje Zleceniodawcy brak kosztów inwestycji oraz utrzymania systemu w sprawności.
 • Uczestnictwo w obserwacji i analizie obiektów niezależnych operatorów Centrum Operacyjnego SOPHUS w trybie 24/7 wspieranych przez algorytmy wideodetekcji.
 • Precyzyjne raporty podsumowujące wszystkie zdarzenia oraz wyniki wideoanalizy w ustalonych periodach czasowych i wybranym przez Klienta formacie.
 • Uruchomienie wyniesionego na południowo zachodni kraniec Polski Hub’a SOPHUS.

Podsumowanie:

Uruchomienie Hub’a SOPHUS w tym obiekcie pozwoliło na włączenie do systemu obiektu posiadającego własny system CCTV, jego rozbudowę i nałożenie na istniejące obrazy siatki algorytmów wideodetekcyjnych i wideoanalitycznych. Dzięki temu trudny do wykorzystania pasywny system telewizji dozorowej CCTV stał się aktywnym narzędziem do zarządzania procesami zachodzącymi w obiekcie.

Udowodniło jednocześnie bardzo wysoką elastyczność systemu oraz szerokie możliwości techniczne.

Co więcej, dzięki współpracy z firmą SOPHUS klient zdecydował się na wykupienie usług dostępu do internetu łączami T-Mobile (co miało znaczący wpływ na zwiększenie zadowolenia klientów z pobytu w hotelu) oraz bezpośredniego połączenia z centralą SOPHUS (zwiększyło to znacznie bezpieczeństwo transmisji).