Wyzwanie:

 • Przejęcie i włączenie do SOPHUS istniejącego w obiekcie systemu CCTV.
 • Zaprojektowanie rozbudowy systemu obserwacji ważnych przestrzeni obiektu dotychczas nie objętych zasięgiem systemu CCTV.
 • Nałożenie na system po rozbudowie algorytmów wideodetekcyjnych i wideoanalitycznych w wybranych strumieniach wideo.
 • Rozbudowa systemu i jego doposażenie w algorytmy wideodetekcyjne i wideoanalityczne ma uzupełnić dotychczas wykorzystywane tradycyjne służby ochrony fizycznej znacząco podnosząc poziom bezpieczeństwa obiektu oraz wprowadzić zupełnie nowe narzędzia do pozyskiwania informacji o jego funkcjonowaniu.
 • Przygotowanie planu ochrony oraz procedur reagowania w przypadkach wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
 • Podniesienie wydajności pracy w obiekcie.

Rozwiązanie:

 • Uruchomiono wyniesiony serwer SOPHUS.
 • Uruchomiono szyfrowane łącze internetowe pomiędzy HUB’em, a systemem.
 • Przyłączono do systemu 29 kamer działających na terenie obiektu.
 • Zamontowano 2 szt. ośmiokanałowych mostków IP nakładających na cyfrowy strumień wideo siatkę algorytmów wideodetekcyjnych i wideoanalitycznych.
 • Uruchomiono działanie systemu w trybie 24/7.
 • Zaprogramowano algorytmy wideodetekcyjne.
 • Uzgodniono kryteria wideoanalizy.
 • Opracowano procedury operacyjne.
 • Uruchomiono system automatycznego alarmowania dla służb ochrony fizycznej obiektu oraz dla Patroli Interwencyjnych.
 • Uruchomiono podgląd on-line dla upoważnionych pracowników klienta.
 • Uzgodniono metody raportowania.

Użyte produkty:

System SOPHUS w naszej Firmie sprawdza się doskonale.

Dzięki wdrożeniu systemu zredukowaliśmy koszty usług ochrony obiektów do niezbędnego minimum.

Reakcja Centrum Operacyjnego SOPHUS na zdarzenia niepożądane jest natychmiastowa.

Cykliczne raporty i przekazywane w nich dane są dla nas bardzo ważne i pomocne w podejmowaniu decyzji operacyjnych. W odniesieniu do obecnej współpracy planujemy wdrożyć system SOPHUS w każdym obiekcie Firmy w Polsce.

Serdecznie polecam.

Marek Bartkowski
CIO Scholz Polska Sp. z o.o

Korzyści:

 • Wykorzystanie istniejącego systemu telewizji dozorowej CCTV.
 • Pokrycie systemem wideomonitoringu wszystkich istotnych przestrzeni obiektu.
 • Pasywny system telewizji dozorowej stał się aktywnym narządziem do zarządzania obiektem i jego bezpieczeństwem.
 • Poprawienie efektywności pracy maszyn i pracowników.
 • Permanentny nadzór nad materiałami składowanymi i przetwarzanymi w obiekcie (atrakcyjny rynkowo złom).
 • Zmiana struktur ochrony fizycznej obiektu dzięki informacjom pozyskiwanym z SOPHUS.
 • Uczestnictwo w obserwacji i analizie obiektów niezależnych operatorów Centrum Operacyjnego SOPHUS w trybie 24/7.
 • Precyzyjne raporty podsumowujące wszystkie zdarzenia oraz wyniki wideoanalizy w ustalonych periodach czasowych i wybranym przez Klienta formacie.
 • Elastyczne wdrażanie zmian mających na celu dostosowanie systemu do zmieniającej się sytuacji.

Podsumowanie:

Klient został pozyskany pośrednio dla SOPHUS poprzez pracownika T-Mobile. Dzięki współpracy obu firm udało się połączyć wiele usług, które dla klienta ostatecznego oznaczają wiele wymiernych korzyści:

 • lepsza struktura techniczna,
 • lepsza organizacja pracy,
 • wyższy poziom bezpieczeństwa,
 • optymalizacja kosztów.

Potwierdzeniem zadowolenia klienta jest fakt, że pierwsze wdrożenie (w siedzibie głównej) stało się precedensem dla kolejnych wdrożeń w pozostałych oddziałach klienta