Wyzwanie:

 • Uruchomienie 7 punktów obserwacji przestrzeni miejskiej
 • Oprogramowanie algorytmów wideodetekcyjnych systemu pod kątem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
 • Wykorzystanie algorytmów wideoanalitycznych do pozyskiwania informacji o zmieniającej się sytuacji w mieście
 • Analiza ruchu pojazdów i pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych i sprawdzenie możliwości wykorzystania tych informacji do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i osobowego
 • Zabezpieczenia mienia miasta zlokalizowanego w podmiejskim kąpielisku
 • Niewidoczne doświetlenie wybranych przestrzeni
 • Uruchomienie systemu skutecznego informowania służb miejskim o potencjalnych, bądź występujących zagrożeniach

Rozwiązanie:

 • Zamontowano i uruchomiono 7 IMVD na latarniach oświetleniowych miasta
 • Uzgodniono kryteria wideoanalizy.
 • Zaprogramowano algorytmy wideodetekcyjne
 • Opracowano procedury operacyjne
 • Uruchomiono działanie systemu w trybie 24/7
 • Uruchomiono procedury informowania służb miejskich
 • Uruchomiono podgląd on-line na stanowisku operatora tradycyjnego monitoringu miejskiego
 • Uzgodniono metody raportowania.

Użyte produkty:

Nowoczesne technologie pozwalają nam zabezpieczyć mieszkańców i wzmóc ich poczucie bezpieczeństwa. Stary system monitoringu, który posiadamy jest nieefektywny i niewydajny dlatego, że nie pozwala na szybką reakcję. Tak naprawdę mogliśmy sięgać do zdarzeń zapisanych, zarchiwizowanych i dopiero wtedy wyciągać z tego jakieś wnioski lub reakcje.

Obecny system, który posiadamy, system nowoczesny ,pozwala On-line na szybką reakcję. Pozwala zawiadamiać automatycznie wszystkie służby o wydarzeniach, które dzieją się w danej chwili, a to zdecydowanie poprawia ich efektywność. (…) jego obsługa, serwisowanie leży po stronie dostawcy, a to zdecydowanie pozwala nam na zaoszczędzenie środków w kasie miasta

Romuald Zawodnik
Burmistrz Miasta Pionk

Korzyści:

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz mienia miasta
 • Podniesienie skuteczności pracy miejskich służb porządkowych.
 • Szeroka wiedza na temat zmian zachodzących w mieście.
 • Outsourcing’owy model współpracy gwarantuje Zleceniodawcy brak kosztów inwestycji oraz utrzymania systemu w sprawności.
 • Uczestnictwo w obserwacji i analizie przestrzeni miejskich niezależnych operatorów Centrum Operacyjnego SOPHUS w trybie 24/7.
 • Precyzyjne raporty podsumowujące wszystkie zdarzenia oraz wyniki wideoanalizy w ustalonych periodach czasowych i wybranym przez Klienta formacie.
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania monitoringu miejskiego o 75%.
 • Wygodna dla Urzędu Miasta formuła abonamentowego rozliczania usług

Podsumowanie:

Wspólny z T-Mobile projekt zrealizowany w mieście Pionki udowodnił szerokie spektrum możliwości SOPHUS. Pokazał, że SOPHUS może być skutecznym rozwiązaniem w technologiach Smart City, proponowanych również przez T-Mobile.

Szereg wymiernych korzyści, elastyczność systemu oraz ogromny potencjał wideodetekcji i wideoanalizy udowodniły, że przyszłością zarządzaniami przestrzeniami publicznymi jest stosowanie nowych technologii.

Nowoczesne podejście SOPHUS do zagadnień monitoringu pokazało ogromny potencjał tkwiący w systemach inteligentnych wykorzystujących nowoczesne rozwiązania techniczne.