Wyzwanie:

 • Zaprojektowanie i wdrożenie niezależnego systemu obserwacji, analizy i ochrony rozległego terenu wytwórni wraz z składowiskiem materiałów sypkich oraz jednostki produkcyjnej.
 • Przygotowanie infrastruktury do montażu systemu w obiekcie.
 • Przygotowanie planu ochrony oraz procedur reagowania w przypadkach wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
 • Algorytmiczna analiza procesów produkcyjnych w celu ich usprawnienia poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości i poprawę efektywności pracy.
 • Uruchomienie systemu zarządzania ruchem pojazdów ciężkich.
 • Wdrażane rozwiązanie ma uzupełnić dotychczas wykorzystywane tradycyjne służby ochrony fizycznej znacząco podnosząc skuteczność ochrony oraz wprowadzić zupełnie nowe narzędzia do zarządzania wytwórnią.

Rozwiązanie:

 • Zamontowano 2 SOPHUS Mast.
 • Zamontowano i uruchomiono 7 IMVD w tym 2 na SOPHUS Mast, a pozostałe na istniejącej infrastrukturze obiektu (również na konstrukcjach maszyny produkcyjnej).
 • Uzgodniono kryteria wideoanalizy.
 • Zaprogramowano algorytmy wideodetekcyjne.
 • Opracowano procedury operacyjne.
 • Uruchomiono działanie systemu w trybie 24/7.
 • Uruchomiono automaty alarmowe dla służb ochrony fizycznej obiektu oraz dla Patroli Interwencyjnych.
 • Uruchomiono podgląd on-line dla upoważnionych pracowników klienta.
 • Uzgodniono metody raportowania.

Użyte produkty:

… Wdrożony system SOPHUS obejmujący swoim zasięgiem wytwórnię mas bitumicznych zlokalizowaną w miejscowości Rychnowo wniósł do naszej pracy nowe spojrzenie na elektroniczne systemy zabezpieczenia. Poza samą ochroną obiektu, prowadzoną w sposób ciągły w czasie rzeczywistym, system SOPHUS pozwala na bieżącą analizę sytuacji oraz zdarzeń jakie każdego dnia pojawiają się w naszej działalności. Dzięki informacjom jakie są dla nas generowane w comiesięcznych raportach, prowadzona jest analiza zdarzeń, wskazywane są pola i działania do poprawy procesów zabezpieczenia obiektu oraz innych procesów między innymi właściwego zaplanowania usług logistycznych.

System SOPHUS ma również możliwość indywidualnego definiowania zakresu monitoringu, co biorąc pod uwagę zróżnicowanie naszych zakładów produkcyjnych jest olbrzymią zaletą.

Widzimy dalsze możliwości definiowania kolejnych, nowych parametrów i zakresu działań systemu SOPHUS, które mogą być wykorzystane nie tylko na naszych wytwórniach, ale również na prowadzonych przez Spółkę budowach. Pomimo etapu wdrażania systemu SOPHUS, już dziś widzimy pozytywne aspekty współpracy co w przyszłości, mamy nadzieję przełoży się nie tylko na zapewnienie bezpieczeństwa naszych obiektów, ale również na poprawę wyników finansowych.

Krzysztof Gil
Dyrektor Biuro Wytwórni Mieszanek Asfaltowych, Zakupów Kruszyw i Logistyki

Korzyści:

 • Realne podniesienie poziomu bezpieczeństwa placów budowy STRABAG – niezwłoczna reakcja na wszystkie ustalone zdarzenia niepożądane ze 100% skutecznością i przy całkowitym braku fałszywych alarmów.
 • Permanentna analiza obiektu pod kątem bezpieczeństwa i efektywności wykonywanej pracy oraz zdarzeń nadzwyczajnych wymagających szczególnej uwagi.
 • Uporządkowanie ruchu samochodowego – podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników.
 • Skuteczna weryfikacja pracy kierowców (własnych i podwykonawców) wynikająca z analizy LPR (kontrola dostępu weryfikowana na podstawie tablic rejestracyjnych pojazdów).
 • Skuteczne egzekwowanie stosowania przepisów BHP.
 • Outsourcing’owy model współpracy gwarantuje Zleceniodawcy brak kosztów inwestycji oraz utrzymania systemu w sprawności.
 • Uczestnictwo w obserwacji i analizie obiektów niezależnych operatorów Centrum Operacyjnego SOPHUS w trybie 24/7.
 • Precyzyjne raporty podsumowujące wszystkie zdarzenia oraz wyniki wideoanalizy w ustalonych periodach czasowych i wybranym przez Klienta formacie.
 • Atrakcyjny abonament za usługi systemu SOPHUS.

Podsumowanie:

Po raz kolejny SOPHUS udowodnił swoje ogromne możliwości. Sprawdził się w bardzo specjalistycznym obiekcie produkcyjnym dostarczając kadrze zarządzającej nową wiedzę na temat procesów funkcjonujących w obiekcie. Aktywnie wpłynął nie tylko na bezpieczeństwo samego obiektu, ale również na porządek pracy i zabezpieczenia pracowników obiektu.

Jednocześnie projekt dowiódł dużych możliwości technicznych SOPHUS. Skomplikowana infrastruktura, wysokie obiekty i maszyny oraz trudne położenie geograficzne, nie stanowiły dla SOPHUS barier nie do przejścia.