Transport i Logistyka

Weryfikacja pojazdów znajdujących się na terenie obiektu dzięki rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w strefach wzmożonego ruchu pojazdów. Usprawnianie wszelkich procesów na terenie firmy Klienta.

01.

Kontrola pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu obiektu.

02.

Możliwość policzenia pojazdów przebywających na terenie obiektu.

03.

Możliwość obserwacji stref wymagających szczególnej uwagi.

04.

Kontrola czasu przebywania przedmiotu w danej strefie.

05.

Analiza ruchu pojazdów i pieszych.

06.

Linie licznikowe.

07.

Weryfikacja przestrzegania przepisów BHP przez osoby znajdujące się w strefach logistycznych.

08.

Kontrola dostępu na teren obiektu oraz w poszczególne strefy.

09.

Możliwość synchronizacji systemu SOPHUS z istniejącymi systemami.

10.

Bezzwłoczna reakcja na działania niepożądane.

11.

Szybkie wyszukiwanie nagrań.

12.

Możliwość stworzenia map ciepła najczęściej używanych ciągów komunikacyjnych.

Serwis 24/7.

Całodobowy podgląd On-line dla Klienta.

Niezależny system zasilania.