Smart City

Całodobowa obserwacja danego terenu. Analiza zdarzeń i zachowań w aglomeracjach miejskich.

01.

Ścisła współpraca z patrolami Grupy Interwencyjnej i innych służb (Straż Miejska, Policja).

02.

Analiza sytuacji i podejmowanie odpowiednich działań, których wymaga dana sytuacja.

03.

Informacje o pozostawieniu podejrzanego przedmiotu.

04.

Informacje o natężeniu ruchu pieszych i samochodów.

05.

Informacje o gabarytach poruszających się pojazdów.

06.

Wyznaczenie ścieżek ruchu.

07.

Obserwacja stref wymagających szczególnej uwagi.

08.

Zatrzymanie się pojazdu w strefie zabronionej.

09.

Dostęp do lokalizacji na podstawie weryfikacji tablic rejestracyjnych.

10.

Informacja o przebywaniu osób w niedozwolonych obszarach.

11.

Informacja o ilości osób przebywających w danym miejscu.

12.

Możliwość całodobowego podglądu On-line przez odpowiednie służby.

Serwis 24/7.

Całodobowy podgląd On-line dla Klienta.

Niezależny system zasilania.