Przestrzeń publiczna

Wielokrotne podniesienie poziomu bezpieczeństwa obiektu. Zabezpieczenie mienia osób przebywających na terenie obiektu.

01.

Obserwacja i ochrona obwodowadanego obiektu.

02.

Obserwacja stref wymagających szczególnej uwagi.

03.

Ścisła współpraca z Pracownikami Ochrony oraz patrolami Grupy Interwencyjnej.

04.

Kontrola dostępu na teren obiektu oraz w poszczególne strefy.

05.

Analiza ruchu obiektów wg ustalonych kryteriów.

06.

Bezzwłoczna reakcja w przypadku wykrycia zdarzeń niepożądanych.

07.

Linie licznikowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

08.

Pojawienia się lub zniknięcia obiektu.

09.

Możliwość weryfikacji tablic rejestracyjnych.

10.

Dostarczenie dokładnych, szeroko zakrojonych danych statystycznych dotyczących osób i pojazdów.

11.

Możliwość stworzenia map ciepła najczęściej używanych ciągów komunikacyjnych.

12.

Synchronizacja systemu SOPHUS z istniejącymi systemami.

Serwis 24/7.

Całodobowy podgląd On-line dla Klienta.

Niezależny system zasilania.