Ochrona

Wielokrotne podniesienie poziomu bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu poprzez całodobową obserwację i bezzwłoczną reakcję na zdarzenia niepożądane. 

01.

Ochrona i obserwacja obwodowa obiektu.

02.

Weryfikację obecności osób.

03.

Ścisła współpraca z obecnymi Pracownikami Ochrony, patrolami Grup Interwencyjnych oraz osobami funkcyjnymi obiektów.

04.

Możliwość stworzenia stref wymagających szczególnej uwagi.

05.

Informację o pojawieniu się lub zniknięciu przedmiotu.

06.

Wykrywanie włamań i forsowanie stref wrażliwych.

07.

Możliwość ustawienia ścieżek poruszania się osób.

08.

Kontrola dostępu na teren obiektu oraz w poszczególne strefy.

09.

Możliwość połączenia systemu SOPHUS z obecnym systemem monitoringu CCTV Klienta.

10.

Wykrywanie działań niepożądanych i bezzwłoczną reakcję.

11.

Informację o przebywaniu osób w miejscach niedozwolonych.

12.

Brak fałszywych alarmów.

Serwis 24/7.

Całodobowy podgląd On-line dla Klienta.

Niezależny system zasilania.