Nieruchomości

Obserwacja, analiza oraz ochrona obwodowa terenu obiektu. Wykrywanie niepożądanych zdarzeń i bezzwłoczne podjęcie działań.

01.

Obserwacja i ochrona obwodowadanego obiektu.

02.

Możliwość stworzenia stref szczególnej kontroli i uwagi.

03.

Wykrywanie osób i zdarzeń niepożądanych.

04.

Wyznaczanie stref wrażliwych.

05.

Wykrywanie pozostawionych przedmiotów.

06.

Ścisła współpraca z patrolami Grup Interwencyjnych.

07.

Kontrola dostępu na teren obiektu oraz w poszczególne strefy.

08.

Analiza ruchu pieszych i pojazdów.

09.

Możliwość weryfikacji tablic rejestracyjnych.

10.

Dostarczenie dokładnych, szeroko zakrojonych danych statystycznych dotyczących osób i pojazdów.

11.

Możliwość stworzenia map ciepła najczęściej używanych ciągów komunikacyjnych.

12.

Synchronizacja systemu SOPHUS z istniejącymi systemami.

Serwis 24/7.

Całodobowy podgląd On-line dla Klienta.

Niezależny system zasilania.