Retail

Podniesienie poziomu funkcjonalności obecnych procesów na terenie obiektu Klienta. Podniesienie bezpieczeństwa dzięki możliwości synchronizacji systemu SOPHUS z innymi systemami Klienta.

01.

Ścisła współpraca z Pracownikami Ochrony i patrolami Grup Interwencyjnych.

02.

Możliwość liczenia obiektów poruszających się w dowolnych kierunkach.

03.

Pojawienia się lub zniknięcia obiektu.

04.

Wyznaczenie ścieżek ruchu.

05.

Śledzenie obiektu zaznaczonego przez operatora.

06.

Obserwacja stref wymagających szczególnej uwagi.

07.

Analiza prędkości pojazdów.

08.

Weryfikacja obecności obiektów.

09.

Liczniki wejścia lub wyjścia osób z wyznaczonej strefy.

10.

Weryfikacja obiektów według ustalonych kryteriów (gabaryty, kolor).

11.

Dostarczenie danych statystycznychdotyczących osób i pojazdów.

12.

Analiza przestrzeniparkingowych.

Serwis 24/7.

Całodobowy podgląd On-line dla Klienta.

Niezależny system zasilania.