Wyzwanie:

 • Zaprojektowanie i wdrożenie pilotażowego niezależnego systemu analizy we wzorcowym hipermarkecie wielkopowierzchniowym.
 • Potwierdzenie w praktyce możliwości wideodetekcyjnych SOPHUS oraz mechanizmów ich wykorzystania w czasie rzeczywistym.
 • Zbudowanie mechanizmów skutecznego powiadamiania.
 • Potwierdzenie w praktyce skuteczności pozyskiwania wiarygodnych informacji o funkcjonowaniu różnych procesów zachodzących w hipermarkecie za pomocą algorytmów wideodetekcyjnych.
 • Potwierdzenie możliwości wykorzystania algorytmów wideodetekcyjnych i wideoanalitycznych do poprawy wyników hipermarketu.
 • Wypraktykowanie skutecznych metod raportowania o wynikach analiz.

Rozwiązanie:

 • Zamontowano i uruchomiono 24 IMVD.
 • Uzgodniono kryteria wideoanalizy.
 • Zaprogramowano algorytmy wideodetekcyjne i wideoanalityczne.
 • Opracowano procedury operacyjne.
 • Uruchomiono działanie systemu w trybie 24/7.
 • Uruchomiono system automatycznego powiadamiania poprzez SMS i/lub e’mail wyznaczonych pracowników o alertach z algorytmów wideodetekcyjnych.
 • Uruchomiono automaty alarmowe dla zdarzeń niepożądanych.
 • Uruchomiono podgląd on-line dla upoważnionych pracowników klienta.
 • Uzgodniono metody raportowania.

Użyte produkty:

… SOPHUS to system o jakim do tej pory snuliśmy raczej marzenia. Podejmowaliśmy szereg prób zanalizowania naszych procesów w czasie rzeczywistym ,wykorzystując przeróżne metody, ale dopiero rozwiązanie inteligentnego monitoringu okazało się strzałem w dziesiątkę. SOPHUS pokazał, że możliwe jest nie tylko zdobycie post factum wiarygodnych statystyk, ale aktywne reagowanie na zmieniającą się dynamicznie sytuację „tu i teraz”. Dzięki niemu wreszcie możliwe stało się skuteczne przewidywanie nadchodzących zjawisk. A do tego wszystkiego, zyskaliśmy dzięki temu systemowi nieocenioną wiedzę operacyjną, która pozwala nam zdecydowanie lepiej organizować procesy zachodzące w naszych sklepach, ale też znacząco poprawiać efektywność ekonomiczną całej organizacji.

Jan Hodowany
Dyrektor Działu Bezpieczeństwa i Zapobiegania Stratom

Korzyści:

 • Dokładne zliczanie osób wchodzących na teren obiektu wraz z informacją czy osoba wchodzi z wózkiem czy z koszykiem – sterowanie ilością czynnych kas.
 • Alarmowanie wyznaczonego pracownika w przypadku zaistnienia ryzyka przerwania ciągu chłodniczego.
 • Natychmiastowe automatyczne informowanie kierownika sklepu o tworzącej się kolejce i konieczności otwarcia dodatkowych kas – dopilnowanie zachowania zasady TwoInFront.
 • Analiza wyników pracy pracowników dedykowanych przestrzeni – czas obsługi klienta, długość kolejki etc.
 • Analiza ruchu osobowego klientów w sklepie.
 • Analiza skuteczności reklam krótkotrwałych.
 • Uczestnictwo w obserwacji i analizie obiektów niezależnych operatorów Centrum Operacyjnego SOPHUS w trybie 24/7.
 • Precyzyjne raporty podsumowujące wszystkie zdarzenia oraz wyniki wideoanalizy w ustalonych periodach czasowych i wybranym przez Klienta formacie.
 • Elastyczne wdrażanie zmian mających na celu dostosowanie systemu by zminimalizować ryzyko błędów statystycznych.

Podsumowanie:

SOPHUS potwierdził skuteczność w zakresie analizy przestrzeni o charakterze retail. Permanentna analiza przestrzeni wykorzystująca algorytmy wideodetekcyjne wykazała 100% skuteczność on-line we wszystkich przypadkach wymagających alertowania, bądź alarmowania. Algorytmy wideoanalityczne dostarczyły bardzo szerokiej wiedzy na temat procesów zachodzących w sklepie.

Wykorzystanie tego potencjału doprowadziło do bardzo wielu zmian w organizacji:

 • zwiększyło skuteczność dysponowania zasobami ludzkimi,
 • znacznie zmniejszyło ilość i wielkość strat,
 • pozwoliło poprawić ofertę sklepu oraz sposób jej prezentacji,
 • poprawiło ekonomiczne aspekty funkcjonowania sklepu.