website design templates

Produkcja

Wielokrotne podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez całodobową ochronę i obserwację obwodową obiektu. Analiza procesów produkcyjnych. 

01.

Obserwacja i ochrona obwodowa danego obiektu.

02.

Możliwość stworzenia stref szczególnej kontroli i uwagi.

03.

Ścisła współpraca z obecnymi Pracownikami Ochrony, patrolami Grup Interwencyjnych oraz osobami funkcyjnymi obiektu.

04.

Weryfikacja obecności.

Mobirise
05.

Obserwacja i analizowanie pracy linii produkcyjnych.

06.

Analiza czasu pracy.

07.

Kontrola pracowników pod względem przestrzegania przepisów BHP.

08.

Kontrola dostępu na teren obiektu oraz w poszczególne strefy.

09.

Linie licznikowe.

10.

Analiza pracy w przestrzeniach magazynowych.

11.

Weryfikacja pojazdów wjeżdżających na teren obiektu.

12.

Wyznaczenie ścieżek ruchu.

Serwis 24/7.

Całodobowy podgląd On-line dla Klienta.

Niezależny system zasilania.

Mobirise

CASE STUDIES