simple website templatesSOPHUS to nowoczesny 
system wizyjny, analizy obrazu i reagowania

BUSINESS INTELLIGENCE TOOLS

Mobirise
Mobirise

Opiera się na innowacyjnej technologii monitoringu wizyjnego, który optymalizuje procesy, redukuje koszty i zwiększa zyski.

 NEW BUSINESS 4.0 INTELLIGENCE TOOLS

Patrzy, widzi, reaguje...


Więcej widzi ten, kto wie na co patrzy – dzięki zastosowaniu najwyższych technologii nauczyliśmy nasz system analitycznego spojrzenia na obserwowaną rzeczywistość. Dzięki temu SOPHUS może dokładniej, efektywniej i bezpieczniej realizować ogromną ilość zadań wykonywanych dotychczas przez człowieka, urządzenia, czy pojazdy mechaniczne. 

Mobirise
Mobirise

Możliwości wykorzystania systemu SOPHUS ogranicza tylko ludzka wyobraźnia. Dzięki dokładnej analizie jesteśmy w stanie rozwiązać, zabezpieczyć i usprawnić każdą dziedzinę Państwa działalności.
Mobirise

Pierwszy w Europie
gotowy system monitoringu

PLUG&PLAY

w abonamencie

Mobirise

SOPHUS bazuje na bezprzewodowej transmisji danych poprzez wyseparowaną
 zabezpieczoną sieć. 


IMVD można zainstalować bez względu na dystans, a niezależność transmisji w ramach infrastruktury sieci komórkowej gwarantuje przesyłanie obrazów i informacji w czasie rzeczywistym.

Mobirise

Podgląd zdarzeń i alertów

Własna bezpieczna sieć przesyłu szerokopasmowego obrazu video

System antysabotażowy

Niezależne zasilanie

SOPHUS nie tylko monitoruje i reaguje na predefiniowane zdarzenia. System potrafi wykonywać również prace wykraczające poza ludzkie możliwości: obliczać statystyki, wyciągać wnioski, optymalizować procesy, a także wykrywać anomalie i zagrożenia odpowiednio wcześniej.

Sprawi, że mleko się nie rozleje!

Mobirise

Inteligentnie 

Sophus porządkuje i analizuje informacje w czasie rzeczywistym lub bazuje na danych historycznych. W ten sposób identyfikuje ważne zdarzenia, dokonuje statystyk, dostarcza obiektywne zestawienia i pomaga w podejmowaniu kluczowych decyzji logistycznych, organizacyjnych oraz porządkowych.

Mobirise

Zawczasu wykryje zagrożenie

Wykrywa niepożądane działania, zapewnia kompleksową ochronę osób i mienia, a nawet – poinformuje i podejmie odpowiednie kroki, jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo obiektu.

Mobirise

Również w przypadku pożaru lub ewentualnego wypadku powiadomi odpowiednie służby.

NightVision
ThermoVision

Ludzkie oko jest bardzo niedoskonałe
w porównaniu z nowoczesną technologią. 

Dzięki ogromnym możliwościom stosowanych urządzeń, SOPHUS widzi w nocy równie dobrze jak w dzień. Dzięki różnym technikom obserwacji widzi jednak dużo więcej jak człowiek.

Mobirise

Automatycznie

SOPHUS pracuje w nowoczesnym, autorskim środowisku sprzętowo - programistycznym - samodzielnie wykrywa, ocenia i sygnalizuje zdarzenie w czasie rzeczywistym. Bazuje na zaawansowanych algorytmach i nic nie umknie jego uwadze. Dzięki profesjonalnym operatorom Centrum Operacyjnego jest systemem w pełni inteligentnym i to 24/7.

Mobirise

Bez problemu określi prędkość pojazdu, wykryje pozostawiony bagaż na lotnisku czy policzy ludzi w określonej strefie ...

Wszechstronnie

SOPHUS potrafi analizować bez względu na ilość śledzonych parametrów, rodzaj analizowanych procesów, charakter obserwowanej przestrzeni czy stawiane przed nim cele.

Mobirise

System dostarcza szczegółowe
analizy i raporty.

Mobirise

Skutecznie

SOPHUS zawsze patrzy, widzi i reaguje. Każda reakcja jest natychmiastowa, odpowiednia do sytuacji. Wszystkie zdarzenia są zapisane w bazie danych, którą można w każdym czasie i w dowolny sposób przeanalizować.

Mobirise
Mobirise

Usprawnianie procesów
biznesowych

SOPHUS sprawdza się w każdej branży - przemysłowej, logistycznej czy handlowej - w Twojej branży również. Zastosowanie odpowiednich algorytmów pozwala nam zoptymalizować niemal każdy proces: produkcyjny, usługowy, czy budowlany. Takie podejście nie tylko ogranicza zbędne koszty, ale znacząco wpływa na efektywność firmy.

Mobirise

Realne korzyści

SOPHUS oferuje szereg funkcjonalności, z których wiele przewyższa możliwości człowieka. Zapewnia również szeroki wachlarz dodatkowych korzyści.

Mobirise

Wszystko w ramach abonamentu nawet
8 razy tańszego od pracy ludzi.

Centrum Operacyjne SOPHUS działające w trybie 24/7

Wsparcie techniczne ze strony wykwalifikowanych
pracowników SOPHUS

100% skuteczność i sprawność działań zgodnie z ustalonymi wytycznymi

Zaawansowane algorytmy wideodetekcyjne gwarantujące wysoką sprawność
i niezawodność systemu

Brak ograniczeń w zakresie rodzaju obserwowanych obiektów w trybie 24/7

Kontrola obiektu pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy

Usprawnienie procesów technologicznych i produkcyjnych

Tworzenie szczegółowych raportów i analiz według wytycznych zleceniodawcy

Elastyczne wdrażanie zmian mających na celu dostosowywanie systemu do aktualnych wymagań

Analiza obiektu według uzgodnionych wytycznych

Gromadzenie
wszystkich danych wideodetekcyjnych z obserwowanych obiektów do wykorzystania w procesach analitycznych

Elastyczna współpraca systemu SOPHUS z pracownikami ochrony fizycznej i/lub osobami funkcyjnymi

Własna infrastuktura
techniczna

Mobilne urządzenie IMVD pozwala uruchomić system w miejscach 
trudno dostępnych, w których nie ma możliwości wykorzystania stałego żródła zasilania 230V.

Mobirise

Integracja systemu
SOPHUS z istniejącym
monitoringiem

Wsparcie techniczne 
pracowników SOPHUS

Możliwość swobodnego
montażu oraz przemieszczania dzięki SOPHUS Mast

Własne niezależne
zasilanie AkuBox

Wypracowane procesy
wdrożeniowe

oraz wieloletnie doświadczenie naszych pracowników 
gwarantują stabilne działanie całego systemu w trybie 24/7

Mobirise

Rozszerzenie funkcji IMVD

Przed SOPHUS’em stawiane są bardzo różne wymagania - praca bez stałego zasilania, sterowanie bramami czy szlabanami, dwukierunkowa komunikacja typu interkom, synteza mowa, automatyczne komunikaty, sygnalizacja alarmów itd. SOPHUS AkuBox czy SOPHUS NextBox są przygotowane na spełnienie i tych wymienionych i jeszcze wielu więcej.

Mobirise

Centrum Operacyjne SOPHUS - 24/7

W naszym Centrum Operacyjnym pracują profesjonaliści. Operatorzy SOPHUS są istotnym ogniwem systemu, które inteligentnie wspomaga pracę urządzeń, a operator SOPHUS to osoba z założenia bezstronna i obiektywna.

Mobirise

Grupy Interwencyjne

Nasi klienci często oczekują od nas natychmiastowej reakcji w miejscu zdarzenia. Zawsze mogą liczyć na reakcję profesjonalnych Partoli Interwencyjnych. SOPHUS współpracuje ze sprawdzonymi lokalnymi firmami ochrony, które zapewniają skuteczną interwencję.

Sektory działania

Nieskończone możliwości systemu SOPHUS pozwalają dopasować system do indywidualnych potrzeb klienta.

CASE STUDIES

SOPHUS Sp. z o.o.
ul. Huculska 40
42-200 Częstochowa

Jesteś zinteresowany systemem Sophus?

wypełnij formularz, a skontaktujemy się z tobą w celu omówienia szczegółów zastosowania systemu Sophus w twojej firmie.

Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Sophus Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie 42-200, przy ul. Huculskiej 40. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres iod@sophus.pl lub za pośrednictwem powyższego formularza. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.